وقتی با یک برنامه نویس ( تایپیست) در مورد معماری نرم افزار ، صحبت کنی ، درست مانند صحبت با کسی است که سواری پراید را تجربه نکرده و تو از بوئینگ 747 با او حرف بزنی. 

سعید فعله گری.

 وقتی که این گفته را نوشتم ،یاد گفته یکی از دوستانم افتادم که می گفت :

" درگیری با بالاتر از خودت ، تو را ذلیل می کند ، با هم سطح خودت رسوایت می کند ، با پایین تر از خودت ویران ات می کند. "