۲ مطلب با موضوع «بچه شهرستانی» ثبت شده است

بچه شهرستانی -فصل اول : فرهنگ- قسمت اول


مقدمه : تعداد زیادی از فصل های این داستان به اسم بزرگان زندگی ام ثبت می شود . فصل های مختلف زندگی ام را به نام بزرگانِ زندگی ام ثبت می کنم.چونکه 

اگر آنها و زحمت هایشان نبود ، من به شکل الان ، وجودی نداشتم. 

ممکن است فصل های داستان بیشتر شود . اما دوست دارم که نام بزرگان زندگی ام ،که هر کدام راه گشایی فصلی جدید در زندگی ام  بوده اند را، همین جا بنویسم.

فصل های داستان را هم فقط و فقط به اسم کوچک آنها ، اسم گذاری می کنم  و داستانی را که در آن،  هریک از آنها  باعث شکل گیری من شده اند را شرح میدهم.

تعداد و نام  فعلی فصل های داستان : 

فرهنگ مرادی ، آسو بیری ، حمزه نوروزی، یاسر میرزائی ، حسین هاشم پور ، جواد هاشم نیا ،شهاب جحازی ، یاور مشیرفر ، سعید یگانه ،کاوه صادقی، سعید فعله گری. 


فصل اول : فرهنگ - قسمت اول.

۰ نظر
سعید فعله گری

بچه شهرستانی : قسمت اول(مقدمه)


نکته قبل از خواندن : این دسته نوشته ها را فقط و فقط برای درمان درد های خودم می نویسم و فاقد هر گونه ساختار می باشد . 

این داستان زندگی من است . البته با کمی ویرایش و جابجایی بدون ترتیب و ساختار. چون هیچ وقت وقت نمی کنم نوشته هام رو ویرایش کنم . میشینم پای

کامپیوتر و دست هامرو میذارم روی کیبورد و هرچی باشه توی ذهنم ، خالیش می کنم روی صفحه .مانیتور را در مٌد مخصوص خواندن متن ، قرار میدم و شروع

می کنم به نوشتن این مزخرفات .  


 

۶ نظر
سعید فعله گری