ثبت نام و دانلود کتاب در سایت کوئرا

فصل اول کتاب Code Complete

قسمت دوم رادیو کد

توضیحاتی در مورد سیستم های نرم افزاری ( سیستم های اطلاعاتی ) : مفاهیم و مبانی سیستم های نرم افزاری - قسمت اول 


قسمت سوم رادیو کُد

سیستم های اطلاعاتی و مشکلات نیازسنجی آنها : مفاهیم و مبانی سیستم های نرم افزاری - قسمت دوم