در عکس زیر می توانید لیستی از بزرگترین نرم افزار ها و سیستم های بزرگ دنیای نرم افزار را بر اساس معیار Line Of Code مشاهده کنید.برای واضحتر دیده شدن عکس روی آن کلیک کنید.

این عکس هم از سایت Information is Beautiful برداشته شده است.