در این روزهایی که به سختی می‌گذرد، فقط نوشتن است که وجودم را زنده نگه می‌دارد. 

در این مدتی که نبودم، فرصت شد که خودم و دنیایم را بهتر بسازم و با کتاب‌ها و انسان‌هایی آشنا شدم که پایه‌های ساختن یک دنیا جدید را برایم مهیا کردند.

اکانت متمم خودم را فعال کرده‌ام و روند مطالعات را سرعت بیشتری بخشیده‌ام. 

با خودم عهد بسته‌ام که این وبلاگ را به روز نگه‌ دارم و از آنچه که خوانده‌ام  و تجربه کرده‌ام بنویسم.