از طریق فرم زیر می توانید با من تماس بگیرید.


اگر هم کار خصوصی یا ضرروی داشتید یا نیاز به گفتگوی دوطرفه داشتید ، می توانید از طریق آدرس ایمیل زیر با من 

ارتباط برقرار نمایید . 

saeedfelegari1369@gmail.com