مطالعه کتاب گیک شدن Being Geek(+) را بعد از مدت ها شروع کرده ام. ابتدا کتاب گیک شدن را که تهیه کردم از عنوان اش خیلی خوشم  عنوانش نیامد. Geek 

چون امروزه همه جا از این صفت استفاده می شود. از شغل شریف گارسونی تا مهندسی معدن.(بیخیال)


Being Geek Book


التبه کتاب، گیک شدن را به معنای خاصی تعریف کرده است. همین که مطالعه کتاب را در صفحات اولیه شروع می کنید، با System Thinker شروع می کند.

این قسمت از متن کتاب(صفحه 4) انتخاب شده است. 


A System Thinker


We’re different, and understanding these differences is a good place to start. At our core, I believe geeks are system thinkers. A simpler way to think about this is that in the mind of a geek, the world is like a computer—discernible, knowable, and finite. After years of successfully using the computer as a means of interacting with the world, we’ve come to follow a certain credo: We seek definition to understand the system so that we can discern the rules so that we know what to do next so that
we win.


Definition, system, and rules. It all goes back to our ever-favorite tool, the computer. Our success with the computer has tweaked out perspective of the planet. We believe that given enough time and effort, you can totally understand the system. A hard drive has these attributes and make this type of operation faster. More memory will improve these types of operations. When my boss tells me I’m passiveaggressive,
I should….

Wait, what? Passive what?
A crisis occurs when a situation appears that doesn’t follow the rules, doesn’t fit in the system, and is inherently indefinable. We go into high alert when we see a flaw in the system because the system is what we tell ourselves to get through the day. Unfortunately, this structure is a comfortable illusion and full of certain flaws that I like to call people.


کتاب گیک شدن Being Geek بیشتر در مورد تصمیم گیری در حوزه نرم افزاری است. یعنی بعد از خواندن کتاب تفکر سریع و کند کانمن ، این کتاب را به خوبی متوجه می شوید.

نویسنده کتاب Michael Lopp یکی از مهندسین و مدیران سرشناس سیلیکون ولی است. کتابی دیگری هم دارد با عنوان Managing Humans که فعلا آن را مطالعه نکرده ام اما تهیه اش کرده ام و فعلا باید در کتابخانه ام خاک بخورد تا وقت اش برسد.

 بعد از جلد کتاب گیک شدن به صفحه Review ها برمی خورم. 

یکی از Review ها برایم خیلی جالب بود. همین جا می نویسمش. 


Michael Lopp has an audacious message that geeks everywhere need to hear: Unpredictability is our friend, not our enemy. And his book Being Geek is the essential resource for anyone who wants to learn how to harness the power of unpredictable career moments—so we can fail faster, learn more, challenge our own expectations, and ultimately achieve something epic.
Jane McGonigal, Director of Games Research and Development
at the Institute for the Future


کتاب گیک شدن Being Geek را می توان به مانند کتاب های دن آریلی در حوزه اقتصاد رفتاری دانست. البته اقتصاد رفتاری در حوزه نرم افزاری. (البته این نظر شخصی من است. )

تصمیم گیری هایِ اشتباهی  که باعث هزینه های زیادی در آینده می شود. 

البته شاید از عنوان کتاب فکر کنید این کتاب فقط برای Software Developer ها نوشته شده است. اما فکر کنم هر کسی که درحوزه نرم افزار کار می کند، می تواند بسته به سوادش ، از این کتاب بهره ببرد. 

نوشته های پشت جلد کتاب گیک شدن (Being Geek) هم می تواند اطلاعات خوبی را منتقل کند.


کتاب گیک شدن Being Geek


در مورد اش در آینده بهتر و بیشتر می نویسم


...ادامه دارد


مطالب مرتبط :

کتاب گیک شدن Being Geek || چگونه گیک شویم